valuta: R ZAR
 
Bespreking besonderhede

Wanneer wil jy gaan?

Dienste
Geen ekstra dienste om by rekening te voeg nie
Jou besonderhede
Prys Opsomming

nagte teen Per nag

 

Akkommodasie belasting uitgesluit
Akkommodasie belasting ingesluit
Kinders
Dienste totaal (belasting ingesluit)
Verblyfbelasting
Stadsbelasting :
Skoonmaakfooi
Dienstebelasting:

Groottotaal (belasting ingesluit):
Deposito
Saldo (na deposito betaal)